Đạm Phú Mỹ lãi 487 tỷ trong quý I

Đạm Phú Mỹ lãi 487 tỷ trong quý I

. So với kế hoạch cả năm là 9. 246 tỷ đồng tổng doanh thu và 1. 047 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, DPM đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tổng

“Cửa” nào cứu giá cho OGC?
Con đường chuyển giao quyền lực
Forbes: Apple là thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2015
. So với kế hoạch cả năm là 9. 246 tỷ đồng tổng doanh thu và 1. 047 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, DPM đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tổng tài sản tính đến cuối quý I ở mức 10. 572 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 5. 824 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm


Theo báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (mã DPM), doanh thu thuần quý I/2015 giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.324 tỷ đồng.
Do giá vốn hàng bán giảm 18% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 893 tỷ đồng, tăng 19%. 
Kỳ này lợi nhuận khác chỉ đạt gần 1 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái chỉ tiêu này đạt hơn 6,2 tỷ đồng. 
Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I công ty đạt 487 tỷ đồng, tăng 24% so với quý I/2014. 
DPM cho biết trong quý này, giá khí giảm so với cùng kỳ dẫn đến giá thành sản phẩm Ure ĐPM giảm, khiến lợi nhuận tăng tương ứng. 
So với kế hoạch cả năm là 9.246 tỷ đồng tổng doanh thu và 1.047 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, DPM đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tổng tài sản tính đến cuối quý I ở mức 10.572 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 5.824 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. 
Hình 1: Đạm Phú Mỹ lãi 487 tỷ trong quý I

Hình 1: Đạm Phú Mỹ lãi 487 tỷ trong quý I

Hình 2: Đạm Phú Mỹ lãi 487 tỷ trong quý I

Hình 2: Đạm Phú Mỹ lãi 487 tỷ trong quý I

NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0