“Đánh” thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô ngoại, bảo vệ doanh nghiệp lắp ráp

“Đánh” thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô ngoại, bảo vệ doanh nghiệp lắp ráp

. Trong khi, đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB bao gồm giá tính thuế nhập khẩu (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên h

Ô tô siêu rẻ và nỗi lo xe “bán rẻ mạng người”
Đổi cách tính thuế ô tô ngoại: Trăm dâu đổ đầu người dùng
Đàm phán với Hàn Quốc: Tại sao đổi tỏi, ớt lấy xăng dầu, ô tô?
. Trong khi, đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB bao gồm giá tính thuế nhập khẩu (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên hay còn gọi là giá C. F) cộng (+) với thuế nhập khẩu. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90. 000 BTU nhập khẩu bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của nhà nhập khẩu thông qua việc thu thêm thuế TTĐB tại khâu nội địa khi nhà nhập khẩu ô tô bán ra

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Bộ Tài chính cho biết, nếu tiếp tục duy trì quy định về giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU như hiện hành thì khi thuế nhập khẩu cắt giảm về mức 0%, nhập khẩu sẽ càng có lợi thế cạnh tranh về giá hơn so với sản xuất, lắp ráp trong nước.
Hiện tại, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất, bao gồm giá thành sản xuất (hay giá vốn) cộng (+) với chi phí bán hàng trong nước (chi phí quản lý, đóng gói, quảng cáo, trưng bày, vận chuyển, bảo hành,… nếu có), cộng (+) với lãi của người nộp thuế.
Trong khi, đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB bao gồm giá tính thuế nhập khẩu (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên hay còn gọi là giá C.I.F) cộng (+) với thuế nhập khẩu.


Hình 1: “Đánh” thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô ngoại, bảo vệ doanh nghiệp lắp ráp

Hình 1: “Đánh” thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô ngoại, bảo vệ doanh nghiệp lắp ráp

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của nhà nhập khẩu thông qua việc thu thêm thuế TTĐB tại khâu nội địa khi nhà nhập khẩu ô tô bán ra.
Như vậy, nhà nhập khẩu được tính trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu. Đồng thời, để hạn chế chuyển giá thông qua kê khai giảm giá tính thuế của nhà nhập khẩu dẫn đến số thuế TTĐB phải nộp âm thì dự thảo sẽ bổ sung quy định trường hợp số thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán ra trong nước nhỏ hơn số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu (số thuế TTĐB âm) thì nhà nhập khẩu chỉ được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB tính được khi bán ra trong nước.
Bộ Tài chính nhấn mạnh, đề xuất trên có ưu điểm là bảo đảm bình đẳng về giá tính thuế giữa ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu, điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước trước bối cảnh thuế nhập khẩu được cắt giảm mạnh, qua đó ô tô, điều hòa sản xuất trong nước có thể cạnh tranh bình đẳng với hàng nhập khẩu.
TÂM AN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0