Đất Xanh sẽ đẩy mạnh các thương vụ M&A

Đất Xanh sẽ đẩy mạnh các thương vụ M&A

. Theo số liệu báo cáo 4 tháng đầu năm 2015, tổng số sản phẩm căn hộ được Đất Xanh giao dịch thành công là trên 2. 500 căn hộ, trong đó, tổng sản phẩm

Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%
EVN bán toàn bộ 11,4 triệu cổ phần tại Chứng khoán An Bình
Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống
. Theo số liệu báo cáo 4 tháng đầu năm 2015, tổng số sản phẩm căn hộ được Đất Xanh giao dịch thành công là trên 2. 500 căn hộ, trong đó, tổng sản phẩm giao dịch trong quý I/2015 của toàn thị trường là trên 12. 000 căn hộ (số liệu từ Bộ Xây dựng). Trong thời gian tới, ngoài thị trường chủ đạo là TP. HCM, Đất Xanh sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư thị trường phía Bắc và miền Trung, trong đó chủ yếu là Hà Nội và Đà Nẵng. Đất Xanh cũng chia sẻ thông tin về tái cấu trúc mảng dịch vụ, tái cấu trúc thương hiệu Cụ thể, DXG sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phần để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến bằng mệnh giá 10. 000 đồng/cổ phần và theo tỷ lệ 101

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Đất Xanh sẽ thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 1.062 tỷ đồng lên 1.172 tỷ đồng. Cụ thể, DXG sẽ phát hành 10,6 triệu cổ phần để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và theo tỷ lệ 10:1.
Ngoài ra, Đất Xanh còn phát hành 400.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc lãi lũy kế cho cán bộ nhân viên Tập đoàn.
Bên cạnh đó, Đất Xanh cũng sẽ phát hành trái phiếu 1.000 tỷ đồng nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Tập đoàn. Cụ thể là bổ sung nguồn vốn mua bán sáp nhập, hợp tác để phát triển dự án bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động.

Hình 1: Đất Xanh sẽ đẩy mạnh các thương vụ M&A

Hình 1: Đất Xanh sẽ đẩy mạnh các thương vụ M&A

Đất Xanh cũng chia sẻ thông tin về tái cấu trúc mảng dịch vụ, tái cấu trúc thương hiệu… Việc làm này sẽ giúp Đất Xanh tinh gọn bộ máy, đồng bộ và kịp thời để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
Theo số liệu báo cáo 4 tháng đầu năm 2015, tổng số sản phẩm căn hộ được Đất Xanh giao dịch thành công là trên 2.500 căn hộ, trong đó, tổng sản phẩm giao dịch trong quý I/2015 của toàn thị trường là trên 12.000 căn hộ (số liệu từ Bộ Xây dựng).
Trong thời gian tới, ngoài thị trường chủ đạo là TP.HCM, Đất Xanh sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư thị trường phía Bắc và miền Trung, trong đó chủ yếu là Hà Nội và Đà Nẵng.
Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh cho biết, dưới sự hỗ trợ của VietinBank với gói tín dụng 20.000 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ có nguồn vốn dồi dào để đẩy mạnh các thương vụ M&A, hợp tác đầu tư các quỹ đất sạch, pháp lý tốt.
“Kết quả là 5 tháng đầu năm 2015, Đất Xanh đã thực hiện thành công 6 thương vụ M&A. Dự tính trong thời gian sắp tới, Đất Xanh sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các thương vụ M&A tiếp theo”, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh khẳng định.
NGÔN DÂN


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0