ĐHĐCĐ Đất Xanh Group: Vụ kiện Gia Phú không liên quan đến Đất Xanh

ĐHĐCĐ Đất Xanh Group: Vụ kiện Gia Phú không liên quan đến Đất Xanh

. Được biết, ngày 11/05/2015 vừa qua, DXG vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của CTCP Địa ốc Tâm Thông trị giá 153 tỷ đồng; đồng thời

Đất Xanh triển khai dự án khu căn hộ Luxcity
Địa ốc Đất Xanh rút vốn khỏi công ty đang vướng kiện tụng
Đất Xanh Group chi 152 tỷ mua lại một công ty địa ốc
. Được biết, ngày 11/05/2015 vừa qua, DXG vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của CTCP Địa ốc Tâm Thông trị giá 153 tỷ đồng; đồng thời DXG thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21 của CTCP Thế Kỷ 21 với giá nhận chuyển nhượng đất dự kiến 135 tỷ đồng. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế. Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến dự án CT15 và dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông Lương Trí Thìn cho biết dự án CT15 được mua từ quý IV/2014. Liên quan đến việc tái cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết vừa được Hội đồng quản trị công ty thông qua vào cuối tuần trước, theo ông Thìn cho biết DXG sẽ tái cấu theo hướng tập trung phát triển 4 công ty con phụ trách 4 vùng miền (miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam Bộ và miền Nam)

Năm 2015, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 1.350 tỷ đồng, tăng 166%; lợi nhuận sau thuế 243 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện năm 2014.

Hình 1: ĐHĐCĐ Đất Xanh Group: Vụ kiện Gia Phú không liên quan đến Đất Xanh

Hình 1: ĐHĐCĐ Đất Xanh Group: Vụ kiện Gia Phú không liên quan đến Đất Xanh

Cổ tức năm 2015 dự kiến 15%. Việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu hay bằng tiền mặt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế. 
liên quan đến kế hoạch đầu tư và phân phối dự án, Hội đồng quản trị Đất Xanh cho rằng, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế. 
Được biết, ngày 11/05/2015 vừa qua, DXG vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của CTCP Địa ốc Tâm Thông trị giá 153 tỷ đồng; đồng thời DXG thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21 của CTCP Thế Kỷ 21 với giá nhận chuyển nhượng đất dự kiến 135 tỷ đồng. 
Dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21 có diện tích 7.480,6m².
16h: Đại hội bước vào phần thảo luận. 


Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến dự án CT15 và dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông Lương Trí Thìn cho biết: dự án CT15 được mua từ quý IV/2014. Dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ Thế kỷ 21 vừa được DXG mua vào tuần trước, công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên không đưa vào nội dung báo cáo cổ đông năm nay. Dự kiến dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ Thế kỷ 21 có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2015.
Về tình hình bán hàng, ông Lương Trí Thìn cho biết, trong 4 tháng đầu năm, DXG bán được 2.500 đơn vị sản phẩm. DXG cũng đã bán gần hết dự án Sun View Town (còn 2 căn hộ).
Liên quan đến việc tái cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết vừa được Hội đồng quản trị công ty thông qua vào cuối tuần trước, theo ông Thìn cho biết DXG sẽ tái cấu theo hướng tập trung phát triển 4 công ty con phụ trách 4 vùng miền (miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam Bộ và miền Nam). Hiện 4 công ty 4 vùng miền của DXG đang hoạt động hiệu quả.
DXG thoái vốn tại các công ty liên kết thuộc khối dịch vụ nhằm tăng tập trung nguồn lực vào các công ty thuộc các khu vực chính. DXG cũng sẽ sẽ kiên quyết thoái vốn tại những công ty liên kết làm ăn không hiệu quả.
Về ảnh hưởng của Thông tư 200 lên ghi nhận doanh thu lợi nhuận của DXG, theo ông Thìn DXG đã áp dụng từ 5 năm trước, nghĩa là giao nhà mới hạch toán doanh thu nên DXG không bị ảnh hưởng bởi thông tư này.
Liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư các dự án, theo ông Thìn tổng nhu cầu vốn cho các dự án là 3.000 tỷ đồng. Hiện tiền của DXG còn khoảng 600 tỷ đồng, vì vậy DXG phát hành trái phiếu huy động 1.000 tỷ đồng phần còn lại sẽ vay của ngân hàng.
Về chiến lược đầu tư, trong ngắn hạn DXG tiếp tục mua vào các dự án để đảm bảo quỹ đất cho 5 năm phát triển tới đây.
DXG định hướng trước năm 2018 DXG phải đạt được mức lợi nhuận 1.000 tỷ đồng và đến khi DXG được 20 năm tức năm 2023 DXG phải đóng thuế đạt mức 1.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ kiện Gia Phú, ông Thìn khẳng định: Đã làm kinh doanh là phải thượng tôn pháp luật. Vụ kiện Gia Phú không liên quan đến Đất Xanh bởi Đất Xanh Đông Á và Đất Xanh Group là 2 pháp nhân độc lập. DXG nắm giữ 36% vốn tại Đất Xanh Đông Á. Ông Thìn cho rằng, Đất Xanh Group đang làm đúng pháp luật và công ty đang nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra sự vụ nêu trên.
HỒNG QUÂN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0