Điện, bán lẻ hút vốn Đức

Điện, bán lẻ hút vốn Đức

. Hồ Chí Minh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư CHLB Đức với 100 dự án và 235 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 39,5% tổng

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phải thoái hết vốn tại Vinawa
Thêm hai doanh nghiệp sắp IPO
KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ
. Hồ Chí Minh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư CHLB Đức với 100 dự án và 235 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 39,5% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam). Riêng trong 4 tháng đầu năm 2015, CHLB Đức đã đầu tư 6 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới là 12,45triệu USD) và có 3 dự án tăng vốn ( vốn đăng ký tăng thêm là 10 triệu), tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 22,9 triệu USD, đứng thứ 16 trong 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Việt Nam. Theo thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), tính lũy kế đến tháng 4/2015, CHLB Đức có 253 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,37 tỷ USD xếp thứ 22 trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam

Theo thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), tính lũy kế đến tháng 4/2015, CHLB Đức có 253 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,37 tỷ USD xếp thứ 22 trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.
Quy mô vốn đầu tư bình quân một dự án của CHLB Đức tại Việt Nam khoảng 5,4 triệu USD.
Hiện nay, các nhà đầu tư CHLB Đức đã đầu tư vào 18/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân.
Đa phần các dự án của CHLB Đức tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 91 dự án và 651 triệu USD tổng vốn đầu tư, chiếm 36% tổng số dự án và 47% tổng vốn đăng ký của CHLB Đức tại Việt Nam. 
Ngành sản xuất điện đứng thứ hai với 5 dự án và 396 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 28,9% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).
Bán buôn bán lẻ thu hút 40 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 137 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 10% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).
Xét về địa bàn đầu tư, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư CHLB Đức với 100 dự án và 235 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 39,5% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam). 
Đồng Nai đứng thứ hai với 8 dự án và 157 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam). 

Hình 1: Điện, bán lẻ hút vốn Đức

Hình 1: Điện, bán lẻ hút vốn Đức

Hình 2: Điện, bán lẻ hút vốn Đức

Hình 2: Điện, bán lẻ hút vốn Đức

Ninh Thuận thu hút được 2 dự án với tổng vốn đầu tư  là 156 triệu USD (chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam). 
Trong khi đó, Hà Nội cũng thu hút được 56 dự án FDI của CHLB Đức nhưng quy mô các dự án nhỏ nên tổng vốn đầu tư chỉ đạt 106 triệu USD (chiếm 7% tổng vốn đầu tư của CHLB Đức tại Việt Nam).
Các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Dương, Hải Phòng… cũng thu hút được 1 số dự án FDI từ Đức.

Công tử 9x nuôi thỏ thu tiền tỷ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Riêng trong 4 tháng đầu năm 2015, CHLB Đức đã đầu tư 6 dự án mới (vốn đăng ký cấp mới là 12,45triệu USD) và có 3 dự án tăng vốn ( vốn đăng ký tăng thêm là 10 triệu), tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 22,9 triệu USD, đứng thứ 16 trong 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Việt Nam.
V.MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0