Gemadept trình kế hoạch lợi nhuận giảm 53%

Gemadept trình kế hoạch lợi nhuận giảm 53%

. Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, kết thúc năm 2014, GMD đạt tổng doanh thu 3. 016,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 701 tỷ đồng, lợi

Lợi nhuận giảm tới 55%, Hà Đô Group nói gì?
Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống
Sacomreal thoát lỗ quý I nhờ lợi nhuận khác
. Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, kết thúc năm 2014, GMD đạt tổng doanh thu 3. 016,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 565 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số là 34 tỷ đồng và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ gần 531 tỷ đồng. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị GMD cho biết, do nhận định 2015 sẽ vẫn là một năm có nhiều thách thức và khó khăn với doanh nghiệp nên sẽ trình đại hội phê duyệt các chỉ tiêu doanh thu đạt 3. 200 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với mức đạt được trong năm 2014, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 330 tỷ đồng, chỉ bằng 47% so với con số đạt được cùng kỳ

CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept – GMD) vừa có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Theo đó, cuộc họp sẽ được tiến hành vào ngày 26/5 sắp tới.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, kết thúc năm 2014, GMD đạt tổng doanh thu 3.016,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 565 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số là 34 tỷ đồng và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ gần 531 tỷ đồng.
Căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được, Ban lãnh đạo công ty cho biết, sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 20%.
Đồng thời, GMD cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư trên báo cáo tài chính hợp nhất với mức phát hành là 50% số cổ phần hiện hành.

Hình 1: Gemadept trình kế hoạch lợi nhuận giảm 53%

Hình 1: Gemadept trình kế hoạch lợi nhuận giảm 53%

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị GMD cho biết, do nhận định 2015 sẽ vẫn là một năm có nhiều thách thức và khó khăn với doanh nghiệp nên sẽ trình đại hội phê duyệt các chỉ tiêu doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với mức đạt được trong năm 2014, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 330 tỷ đồng, chỉ bằng 47% so với con số đạt được cùng kỳ.
Ban lãnh đạo GMD cũng cho biết, sẽ xin ý kiến các cổ đông tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi như dự án đầu tư trồng cây cao su, cây công nghiệp và các dự án bất động sản khi có cơ hội thuận lợi.


TRẦN THÚY

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0