Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ ở phường Thượng Thanh

. Trong thời hiệu thực hiện quyết định, trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường của khu vực có biến động lớn so với giá khởi điểm được phê duyệt, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo liên ngành để xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Theo đó, giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh gồm 2 khu thấp tầng và cao tầng, cụ thể Giá khởi điểm khu thấp tầng 16,1 triệu đồng/m2, giá khởi điểm khu cao tầng 14,43 đồng/m2

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh , quận Long Biên.

Hình 1: Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ ở phường Thượng Thanh

Hình 1: Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ ở phường Thượng Thanh

Theo đó, Giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thượng Thanh gồm 2 khu thấp tầng và cao tầng, cụ thể: Giá khởi điểm khu thấp tầng 16,1 triệu đồng/m2, giá khởi điểm khu cao tầng 14,43 đồng/m2.
Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên được áp dụng trong 12 tháng kể từ ngày ký quyết định. Trong thời hiệu thực hiện quyết định, trường hợp giá đất phổ biến trên thị trường của khu vực có biến động lớn so với giá khởi điểm được phê duyệt, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo liên ngành để xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát hồ sơ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
Vào tháng 7/2014, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất khu nhà ở thấp tầng tại phường Thượng Thanh là 21,7 triệu đồng/m2; đối với khu cao tầng, giá khởi điểm 16,1 triệu đồng/m2. Theo Vũ Lê/KTĐT
0913.756.339