Tag: hạ tầng

Chính phủ muốn đổi đất lấy hạ tầng trục Nhật Tân – Nội Bài

. Việc tổ chức đầu tư thực hiện theo quy hoạch được kỳ vọng sẽ tạo nên ...
1 / 1 POSTS