HAP: Trả cổ tức 5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu

. Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2014, cổ đông HAP đã thông qua phương án chi trả cổ tức 10%, trong đó 5% được chi bằng ti

KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ
Facebook thử nghiệm công cụ tìm kiếm trong ứng dụng
“Đánh” thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô ngoại, bảo vệ doanh nghiệp lắp ráp
. Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2014, cổ đông HAP đã thông qua phương án chi trả cổ tức 10%, trong đó 5% được chi bằng tiền mặt và 5% được trả bằng cổ phiếu. Theo báo cáo, năm 2014, HAP đạt tổng doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 54 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty là 35,5 tỷ đồng

Ngày 10/5, CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.


Theo báo cáo, năm 2014, HAP đạt tổng doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 54 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty là 35,5 tỷ đồng. Trong năm 2014, công ty lãi ròng 28,2 tỷ đồng.
 
Năm 2015, HAP đặt mục tiêu tăng trưởng từ 20% trở lên. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 480 tỷ đồng, tổng doanh thu mục tiêu đạt 617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 60 tỷ đồng, tăng tới 69% con số đạt được năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 13 triệu USD, chi trả cổ tức 15%, trong đó chi 5% bằng tiền mặt .
Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2014, cổ đông HAP đã thông qua phương án chi trả cổ tức 10%, trong đó 5% được chi bằng tiền mặt và 5% được trả bằng cổ phiếu.
TRẦN THÚY

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0