Hòa Phát mua lại Khoáng sản Hoà Phát Mitraco

Hòa Phát mua lại Khoáng sản Hoà Phát Mitraco

. Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo HPG đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu đạt 22. 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2. 300 tỷ

Cổ phần hóa: Lượng hay chất?
Thương hiệu Cà phê: Cuộc đua… không có kẻ thua!
Sau cổ phần hóa, thù lao của lãnh đạo vẫn quá cao
. Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo HPG đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu đạt 22. 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2. 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG đạt 2. 285 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2015, Tập đoàn Hòa Phát đạt 5. 927 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  Theo giải trình của công ty, thị trường thép vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức hồi cuối tháng 3 vừa qua, ông Doãn Gia Cường – Phó chủ tịch HPG đã chia sẻ, năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn

Theo đó, HPG sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Khoáng sản Hoà Phát tại CTCP Khoáng sản Hoà Phát Mitraco. Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là 9,842 triệu cổ phần, tương đương với 98,42% vốn điều lệ công ty.


HPG đã cử bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý vốn của HPG tại Khoáng sản Hoà Phát Mitraco.
Kết thúc quý I/2015, Tập đoàn Hòa Phát đạt 5.927 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo giải trình của công ty, thị trường thép vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Mảng sản xuất thép là chủ lực của Hòa Phát vẫn đang ở vị trí thứ 2 trên thị trường.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức hồi cuối tháng 3 vừa qua, ông Doãn Gia Cường – Phó chủ tịch HPG đã chia sẻ, năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ gặp nhiều thách thức, khó khăn. Do đó để đảm bảo tăng trưởng công ty phải mở rộng sang các ngành nghề mới.

Hình 1: Hòa Phát mua lại Khoáng sản Hoà Phát Mitraco

Hình 1: Hòa Phát mua lại Khoáng sản Hoà Phát Mitraco

Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo HPG đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu đạt 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG đạt 2.285 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2015 là 20%.
Như vậy, với kết quả đạt được trong quý I, HPG đã hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận của năm.
TRẦN THÚY

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0