Hoàng Anh Gia Lai lãi 372 tỷ nhờ hoạt động khác

Hoàng Anh Gia Lai lãi 372 tỷ nhờ hoạt động khác

. Nợ phải trả tăng thêm hơn 4. 000 tỷ đồng trong quý I, chủ yếu do vay ngắn hạn tăng từ 6. 839 tỷ lên 7. 346 tỷ và vay nợ dài hạn tăng từ 11. 286 tỷ l

Honda Việt Nam: Truy thu thuế 182 tỷ đồng không liên quan tới chuyển giá
PAC: Lợi nhuận tăng mạnh nhờ chì, kẽm giảm giá
Doanh thu bất động sản tăng, IJC lãi 33 tỷ quý I
. Nợ phải trả tăng thêm hơn 4. 000 tỷ đồng trong quý I, chủ yếu do vay ngắn hạn tăng từ 6. 839 tỷ lên 7. 346 tỷ và vay nợ dài hạn tăng từ 11. 286 tỷ lên 12. Trong khi đó chi phí tài chính tăng từ 128 tỷ đồng lên 243 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 219 tỷ đồng. CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần quý I đạt 1. 049 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% so với cùng kỳ 2014. Doanh thu quý I năm nay tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ việc bán đường và các hợp đồng xây dựng với con số lần lượt là 298 tỷ đồng và 296 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần quý I đạt 1.049 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% so với cùng kỳ 2014. 
Do giá vốn hàng bán tăng tới 24% nên lợi nhuận gộp còn 433 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái. 
Doanh thu quý I năm nay tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ việc bán đường và các hợp đồng xây dựng với con số lần lượt là 298 tỷ đồng và 296 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu từ việc bán đường đã giảm 39%, đạt 298 tỷ đồng.


Kỳ này doanh thu tài chính đạt hơn 172,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%. Trong khi đó chi phí tài chính tăng từ 128 tỷ đồng lên 243 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 219 tỷ đồng. 
Hình 1: Hoàng Anh Gia Lai lãi 372 tỷ nhờ hoạt động khác

Hình 1: Hoàng Anh Gia Lai lãi 372 tỷ nhờ hoạt động khác

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 26% khiến lợi nhuận thuần công ty chỉ còn 283 tỷ đồng, giảm 29%. 
Nhờ khoản lợi nhuận 156 tỷ đồng từ hoạt động khác , lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai quý I đạt được 372 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 398 tỷ đồng. 
Tổng tài sản cuối quý I ở mức 39.915 tỷ đồng, tăng thêm 3.596 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.665 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 2.315 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu kỳ. 
Nợ phải trả tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng trong quý I, chủ yếu do vay ngắn hạn tăng từ 6.839 tỷ lên 7.346 tỷ và vay nợ dài hạn tăng từ 11.286 tỷ lên 12.822 tỷ. 
NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0