Hoàng Anh Gia Lai: “Tập đoàn thừa khả năng trả nợ”

Hoàng Anh Gia Lai: “Tập đoàn thừa khả năng trả nợ”

. (1) Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho NorthBrooks Investment (Maritius) Pte Ltd 1. 100 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 31/8/2015, trái phiếu có điều khoả

HAI: Mục tiêu top 3 trong ngành thuốc bảo vệ thực vật có “quá sức”?
Đường Mặt Trời rút khỏi Bibica
Làn sóng FDI từ Hàn Quốc: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?
. (1) Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho NorthBrooks Investment (Maritius) Pte Ltd 1. 100 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 31/8/2015, trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán. (3) Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp 2. 000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 5/12/2015, trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện chứng quyền và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán. Trong đó nợ ngắn hạn là 11. 896 tỷ đồng, bao gồm 7. 346 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn

Báo cáo tài chính quý I/2015 của doanh nghiệp cho thấy số nợ phải trả của HAG tính đến 31/3/2015 ở mức 25.116 tỷ đồng. 

Những ngành kinh doanh nhanh phát, chóng tàn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Trong đó nợ ngắn hạn là 11.896 tỷ đồng, bao gồm 7.346 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn.
Hoàng Anh Gia Lai cho biết số tiền này bao gồm: 
(1) Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho NorthBrooks Investment (Maritius) Pte Ltd: 1.100 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 31/8/2015, trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán. 
Hình 1: Hoàng Anh Gia Lai: “Tập đoàn thừa khả năng trả nợ”

Hình 1: Hoàng Anh Gia Lai: “Tập đoàn thừa khả năng trả nợ”

(2) Trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) pte Ltd: 1.130 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 15/7/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán. 
(3) Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp: 2.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 5/12/2015, trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện chứng quyền và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất. 
Công ty cho biết đối với 3 khoản trên, do thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên công ty đang tiến hành các thủ tục tiều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ. 
(4) Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng: 1.787 tỷ đồng. 
Các khoản vay ngắn hạn này được sử dụng cho mục đích tài trợ vốn lưu động của tập đoàn và vì vậy luôn luân chuyển với số dư ổn định. 
(5) Các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm: 1.329 tỷ đồng. 
Đối với khoản vay này, HAGL khẳng định “kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này”.
HAG cũng đã công bố khoảng giá mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, 10 triệu cổ phiếu quỹ HAG dự kiến mua lại sẽ nằm trong khoảng giá từ 16.000 – 22.000 đồng/cổ phiếu.
NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0