KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ

KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ

. Mặc dù doanh thu tài chính giảm chỉ còn 2,4 tỷ đồng (quý I năm ngoái đạt 14,5 tỷ đồng) nhưng chi phí tài chính giảm tới 40%, trong đó chi phí lãi va

Một công ty Việt Nam lọt top 20 công ty sáng tạo nhất thế giới
Mì Hảo Hạng bị siêu thị từ chối vì nghi nhái Hảo Hảo
Đàm phán với Hàn Quốc: Tại sao đổi tỏi, ớt lấy xăng dầu, ô tô?
. Mặc dù doanh thu tài chính giảm chỉ còn 2,4 tỷ đồng (quý I năm ngoái đạt 14,5 tỷ đồng) nhưng chi phí tài chính giảm tới 40%, trong đó chi phí lãi vay đã giảm từ 58,4 tỷ đồng còn 36,5 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC), doanh thu thuần quý I của công ty tăng mạnh lên 544,4 tỷ đồng, tương ứng gấp 3,5 lần doanh thu cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC), doanh thu thuần quý I của công ty tăng mạnh lên 544,4 tỷ đồng, tương ứng gấp 3,5 lần doanh thu cùng kỳ năm ngoái. 
Lợi nhuận gộp thu về đạt 259,7 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ
KBC cho biết doanh thu kỳ này tăng chủ yếu do tăng doanh thu cho thuê lại đất có cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng tài sản trên đất trong khu công nghiệp.
Hình 1: KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ

Hình 1: KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ

Mặc dù doanh thu tài chính giảm chỉ còn 2,4 tỷ đồng (quý I năm ngoái đạt 14,5 tỷ đồng) nhưng chi phí tài chính giảm tới 40%, trong đó chi phí lãi vay đã giảm từ 58,4 tỷ đồng còn 36,5 tỷ đồng. 
Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nhanh song nhờ doanh thu thuần kỳ này ở mức cao nên kết quả, lợi nhuận sau thuế thu về đạt 163,6 tỷ đồng, gấp 20 lần lợi nhuận quý I/2014.
Tổng tài sản tính đến 31/3/2015 ở mức 13.511 tỷ đồng, tăng thêm gần 500 tỷ đồng trong vòng 3 tháng đầu năm. 


Trong đó hàng tồn kho vẫn ở con số khá lớn: 7.600 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 3.192 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. 
Nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm từ 6.773 tỷ đồng xuống còn 5.913 tỷ đồng. 
NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0