Tag: khu đô thị

Khu đô thị xanh Gamuda Gardens tại Hà Nội

. Với một quy hoạch hỗn hợp từ các ngôi nhà thấp tầng xen lâ ...
1 / 1 POSTS