Kiến nghị cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng dự án sau khi GPMB

Kiến nghị cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng dự án sau khi GPMB

HoREA kiến nghị cho phép doanh nghiệp được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án ngay từ sau khi đã hoàn thiện GPMB để tạo quỹ đất sạch cho dự án

Kiến nghị cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng dự án sau khi GPMB

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: