Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1) là doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh nhất khi trong quý này, công ty chỉ đạ

Gemadept trình kế hoạch lợi nhuận giảm 53%
Lợi nhuận giảm tới 55%, Hà Đô Group nói gì?
PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%
. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1) là doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh nhất khi trong quý này, công ty chỉ đạt doanh thu 238 tỷ đồng, giảm 33,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh nghiệp này chỉ đạt doanh thu 927 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của COM lại đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng tới hơn 55% so với mức 7,4 tỷ đồng đạt được trong quý I/2014. Qúy I/2015 cũng chứng kiến sự sụt giảm doanh thu khá mạnh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) khi trong quý này, công ty chỉ đạt hơn 977 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1) là doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh nhất khi trong quý này, công ty chỉ đạt doanh thu 238 tỷ đồng, giảm 33,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.
Qúy I/2015 cũng chứng kiến sự sụt giảm doanh thu khá mạnh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT) khi trong quý này, công ty chỉ đạt hơn 977 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. PIT ghi nhận mức lãi ròng gần 3 tỷ đồng, giảm 42% so với con số 5 tỷ đồng đạt được trong quý I/2014.
Một trường hợp khá đặc biệt trong các bản báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này là Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COM). Cụ thể, doanh nghiệp này chỉ đạt doanh thu 927 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của COM lại đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng tới hơn 55% so với mức 7,4 tỷ đồng đạt được trong quý I/2014. Nguyên nhân là do lãi gộp/1 lit xăng dầu tăng.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC) nằm trong số ít các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ có sự tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận. Kết thúc quý I/2015, BSC ghi nhận doanh thu 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 456 triệu đồng, tăng trưởng lần lượt 232% và 420% so với cùng kỳ năm trước.


 Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà (THS) cũng đạt kết quả khả quan với doanh thu gần 37 tỷ đồng, lãi ròng 798 triệu đồng, tăng trưởng lần lượt 36% và 134% so với quý I/2014.
Trong quý này, mặc dù kết quả kinh doanh đi xuống nhưng Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) vẫn là doanh nghiệp đạt giá trị lớn nhất về cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, kết thúc quý I/2015, PET đạt tổng doanh thu 2.574 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% trong khi lợi  nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, giảm 24% so với con số 49 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
Tính chung cả 9 doanh nghiệp bán lẻ niêm yết, tổng doanh thu quý I/2015 đạt 7.032 tỷ đồng, giảm nhẹ 11,2% so với cùng kỳ trong khi tổng lợi nhuận sau thuế đạt 87,5 tỷ đồng, giảm 13,7% so với quý I/2014.

Hình 1: Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

Hình 1: Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

TRẦN THÚY

Hình 2: Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

Hình 2: Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0