Metro thắc mắc việc công bố kết luận thanh tra cho báo chí

Metro thắc mắc việc công bố kết luận thanh tra cho báo chí

. Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1792/TCT-TTr trả lời thắc mắc của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam (Công văn MCCVN/11/2015 ngày 23-4-201

Những ngành kinh doanh nhanh phát, chóng tàn
Nửa dân Mỹ không tiết kiệm tiền
AVF và dấu hiệu “đổi chủ”
. Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1792/TCT-TTr trả lời thắc mắc của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam (Công văn MCCVN/11/2015 ngày 23-4-2015) về việc cơ quan Thuế công bố kết quả thanh tra thuế tại doanh nghiệp này cho báo chí. Trong văn bản 1792/TCT-TTr, Tổng cục Thuế khẳng định việc công khai Kết luận thanh tra thuế tại Metro trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố tại trụ sở doanh nghiệp là thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế cũng nêu rõ việc công khai kết luận thanh tra phải được thực hiện theo Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn Luật thanh tra. Việc thanh tra thuế tại Metro khá phức tạp do địa bàn hoạt động trải dài trên 19 điểm kinh doanh lớn trong cả nước

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1792/TCT-TTr trả lời thắc mắc của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam (Công văn MCCVN/11/2015 ngày 23-4-2015) về việc cơ quan Thuế công bố kết quả thanh tra thuế tại doanh nghiệp này cho báo chí.
Việc thanh tra thuế tại Metro khá phức tạp do địa bàn hoạt động trải dài trên 19 điểm kinh doanh lớn trong cả nước.
Trong văn bản 1792/TCT-TTr, Tổng cục Thuế khẳng định việc công khai kết luận thanh tra thuế tại Metro trên các phương tiện thông tin đại chúng và công bố tại trụ sở doanh nghiệp là thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Những cú đúp trước khi niêm yết

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Cụ thể, Điều 39, Mục 1, Chương 4 Luật thanh tra quy định kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hình thức công khai gồm công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hoặc tổ chức họp báo.
Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa lên trang điện tử của cơ quan Thanh tra Nhà nước, cơ quan được giao nhiệm vụ chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời hạn công bố kết luận thanh tra là 10 ngày kể từ ngày ký.
Bên cạnh đó, trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế cũng nêu rõ việc công khai kết luận thanh tra phải được thực hiện theo Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn Luật thanh tra.
Trước đó, ngày 21-4, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Đoàn thanh cung cấp thông tin chính thức cho báo chí về kết luận thanh tra thuế tại Metro. Kết luận thanh tra đã khẳng định Metro Cash & Carry Việt Nam có hoạt động chuyển giá, yêu cầu doanh nghiệp này điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế tổng số tiền 507 tỷ đồng.

Hình 1: Metro thắc mắc việc công bố kết luận thanh tra cho báo chí

Hình 1: Metro thắc mắc việc công bố kết luận thanh tra cho báo chí

Bao gồm điều chỉnh thuế nhà thầu nước ngoài đối với các khoản chi phí bồi hoàn tiền lương trả cho Công ty Metro Cash & Carry Đức để trả cho các nhân viên nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam khoảng 62 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản tiền thu hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại từ các nhà cung cấp 110 tỷ đồng.
Điều chỉnh giảm lỗ đối với khoản chi phí nhượng quyền thương mại, chi phí không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đảm bảo các điều kiện, thủ tục 335 tỷ đồng.
Trong suốt 13 năm đầu tư ở Việt Nam, Metro đều khai lỗ đến mức không phải nộp thuế nhưng liên tục mở rộng kinh doanh tới 19 điểm trên cả nước. Nghi vấn chuyển giá của doanh nghiệp này đã dấy lên từ lâu nhưng việc thanh tra thuế chỉ thực sự mạnh tay khi có thông tin Metro sẽ được bán cho Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan lên tới 879 triệu USD.
Theo Báo Người Lao Động

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0