NBB: Lợi nhuận quý I chỉ bằng 3% so với cùng kỳ

NBB: Lợi nhuận quý I chỉ bằng 3% so với cùng kỳ

. Nguyên nhân là do công ty đã đẩy mạnh kinh doanh dự án KDC Sơn Tịnh và doanh thu từ kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng. Đ

Sacomreal thoát lỗ quý I nhờ lợi nhuận khác
PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%
Quý I/2015, lợi nhuận Nhựa Đông Á tăng gấp đôi cùng kỳ
. Nguyên nhân là do công ty đã đẩy mạnh kinh doanh dự án KDC Sơn Tịnh và doanh thu từ kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng. Điều này giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng tới 100%, từ 8,3 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, NBB sẽ phát hành 340. 100 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là hơn 34 tỷ đồng

Cụ thể, quý I/2015, NBB đạt doanh thu thuần 38,7 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ nă m ngoái. Nguyên nhân là do công ty đã đẩy mạnh kinh doanh dự án KDC Sơn Tịnh và doanh thu từ kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng.
Trong khi đó, giá vốn bán hàng lại giảm nhẹ 6%, xuống còn 22 tỷ đồng. Điều này giúp lợi nhuâ gộp của công ty tăng tới 100%, từ 8,3 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng.


Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của công ty trong kỳ này đạt chưa nổi 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lên tới 26,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh lần lượt là 222% và 86%. Đây là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận sau thuế quý I của NBB giảm mạnh tới 97% khi chỉ đạt 642 triệu đồng.
Mới đây, HĐQT công ty đã thông qua việc phát hành trái phiếu đợt 3 cho dự án City Gate Towers. Phương án phát hành trái phiếu này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/6/2014.
Theo kế hoạch, NBB sẽ phát hành 340.100 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là hơn 34 tỷ đồng. Số vốn huy động được sẽ sử dụng để triển khai thực hiện dự án City Gate Towers. Công ty dự kiến sẽ phát hành từ 23/4 đến 31/5/2015. Trái phiếu sẽ được đáo hạn vào ngày 9/9/2017.

Hình 1: NBB: Lợi nhuận quý I chỉ bằng 3% so với cùng kỳ

Hình 1: NBB: Lợi nhuận quý I chỉ bằng 3% so với cùng kỳ

TRẦN THÚY

Hình 2: NBB: Lợi nhuận quý I chỉ bằng 3% so với cùng kỳ

Hình 2: NBB: Lợi nhuận quý I chỉ bằng 3% so với cùng kỳ

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0