Tag: ông hà

Lật lại thương vụ “kim cương bọc kem” của anh em ông Hà Văn Thắm

Lật lại thương vụ “kim cương bọc kem” của anh em ông Hà Văn Thắm

. Câu chuyện thâu tóm đáng lẽ chẳng có gì đáng nói, kể cả việc OCH là ...
1 / 1 POSTS