Petrolimex báo lãi quý I/2015 bất ngờ tăng vọt

Petrolimex báo lãi quý I/2015 bất ngờ tăng vọt

. Theo báo cáo, doanh thu thuần trong kỳ của tập đoàn đạt 37. 936 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ.  Giá vốn bán hàng trong kỳ giảm 28% xuống 35,

Quý I/2015, lợi nhuận Nhựa Đông Á tăng gấp đôi cùng kỳ
PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%
PPI: Lợi nhuận quý I/2015 bất ngờ giảm
. Theo báo cáo, doanh thu thuần trong kỳ của tập đoàn đạt 37. 936 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ.  Giá vốn bán hàng trong kỳ giảm 28% xuống 35,155 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đạt 415 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 201 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2014

Theo báo cáo, doanh thu thuần trong kỳ của tập đoàn đạt 37.936 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng trong kỳ giảm 28% xuống 35,155 tỷ đồng. 
Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận gộp 2,781 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước
Doanh thu tài chính giảm nhẹ 8% trong khi chi phí tài chính lại tăng tới 3 lần, từ 221 ,7 tỷ đồng lên 705 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đạt 415 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 201 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2014. 
Kết thúc quý I/2015 , tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 461 tỷ đồng, tăng 80% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 77% lên gần 388 tỷ đồng.

Hình 1: Petrolimex báo lãi quý I/2015 bất ngờ tăng vọt

Hình 1: Petrolimex báo lãi quý I/2015 bất ngờ tăng vọt

Tại thời điểm ngày 31/3/2015, tổng tải sản của tập đoàn đạt 54.898 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm 14% xuống còn 8.798 tỷ đồng.

Giá chung cư cũ ấm dần

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TRẦN THÚY

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0