PPI: Lợi nhuận quý I/2015 bất ngờ giảm

PPI: Lợi nhuận quý I/2015 bất ngờ giảm

. Theo kế hoạch, số tiền nói trên sẽ được rót vào dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (80 tỷ đồng), Dự án BOT nâng cấp cải tạo Quốc lộ 62 - Long

Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống
PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%
Gemadept trình kế hoạch lợi nhuận giảm 53%
. Theo kế hoạch, số tiền nói trên sẽ được rót vào dự án Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (80 tỷ đồng), Dự án BOT nâng cấp cải tạo Quốc lộ 62 – Long An (38 tỷ đồng), Dự án Đường Thủ Thừ Bình Thành Hòa Khánh (30 tỷ đồng), dự án Cao ốc PPI Tower (20 tỷ đồng) dự án BT Quốc lộ 20 – Lâm Đồng (20 tỷ đồng) và đầu tư máy móc thiết bị 12 tỷ đồng. Kể từ sau khi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào cuối 2014, PPI vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Quý I/2015 , doanh thu thuần tăng gấp hơn 4 lần lên 86,51 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán thậm chí tăng mạnh tới 6,5 lần lên 77,48 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp chỉ tăng có 5,6% so với cùng kỳ.
Dù chiếm tỷ trọng không nhiều, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng (131% và 80%) nên lợi nhuận sau thuế bị giảm 17% so với cùng kỳ xuống 4,16 tỷ đồng.
Kể từ sau khi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào cuối 2014, PPI vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Hiện công ty đã xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.
Tại ĐHĐCĐ bất thường 2014, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch huy động 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 80%.
Theo kế hoạch, số tiền nói trên sẽ được rót vào dự án Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (80 tỷ đồng), Dự án BOT nâng cấp cải tạo Quốc lộ 62 – Long An (38 tỷ đồng), Dự án Đường Thủ Thừ Bình Thành Hòa Khánh (30 tỷ đồng), dự án Cao ốc PPI Tower (20 tỷ đồng) dự án BT Quốc lộ 20 – Lâm Đồng (20 tỷ đồng) và đầu tư máy móc thiết bị 12 tỷ đồng.

Hình 1: PPI: Lợi nhuận quý I/2015 bất ngờ giảm

Hình 1: PPI: Lợi nhuận quý I/2015 bất ngờ giảm

MAI HƯƠNG


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0