PV Gas lãi hợp nhất 2.660 tỷ, nợ giảm hơn 3.500 tỷ

PV Gas lãi hợp nhất 2.660 tỷ, nợ giảm hơn 3.500 tỷ

. Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động khác đạt hơn 26,3 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ song kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế của GAS vẫn giảm 16%, ở mức 2. 66

Kiểm toán kết luận nhiều sai phạm của các Tập đoàn Nhà nước
Trang trại bò sữa của TH True Milk đạt quy mô lớn nhất châu Á
Những ngành kinh doanh nhanh phát, chóng tàn
. Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động khác đạt hơn 26,3 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ song kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế của GAS vẫn giảm 16%, ở mức 2. 660 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến 31/3/2015 đang ở mức 52. 968 tỷ đồng, giảm 823 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas – mã GAS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu thuần quý I năm nay đạt 15.532 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận gộp còn 4.049 tỷ đồng, giảm 11%. 
Kỳ này doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm nhẹ 6%, ở mức 276 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính và chi phí bán hàng của GAS lại lần lượt tăng 195% và 34%. 
Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động khác đạt hơn 26,3 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ song kết thúc quý I, lợi nhuận sau thuế của GAS vẫn giảm 16%, ở mức 2.660 tỷ đồng. 
PV Gas cho biết chênh lệch này chủ yếu do giá khí quý I năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước.
So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm là 11.526 tỷ đồng, PV Gas đã hoàn thành 23%. 
Tổng tài sản tính đến 31/3/2015 đang ở mức 52.968 tỷ đồng, giảm 823 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. 


Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 24.528 tỷ đồng, tăng thêm 448 tỷ đồng so với đầu kỳ. 
Hình 1: PV Gas lãi hợp nhất 2.660 tỷ, nợ giảm hơn 3.500 tỷ

Hình 1: PV Gas lãi hợp nhất 2.660 tỷ, nợ giảm hơn 3.500 tỷ

Nợ phải trả đã giảm hơn 3.500 tỷ từ 16.112 tỷ đồng đầu năm xuống 12.595 tỷ đồng cuối kỳ này.

Hình 2: PV Gas lãi hợp nhất 2.660 tỷ, nợ giảm hơn 3.500 tỷ

Hình 2: PV Gas lãi hợp nhất 2.660 tỷ, nợ giảm hơn 3.500 tỷ

NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: