PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%

PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%

. Theo báo cáo tài chính quý I/2015 công ty mẹ Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí - CTCP (mã PVC), doanh thu thuần đạt 380,7 tỷ đồng, tă

VN30 quý I/2015: Lợi nhuận ròng giảm “thê thảm”
PAC: Lợi nhuận tăng mạnh nhờ chì, kẽm giảm giá
PPI: Lợi nhuận quý I/2015 bất ngờ giảm
. Theo báo cáo tài chính quý I/2015 công ty mẹ Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP (mã PVC), doanh thu thuần đạt 380,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 30%. Quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của PVC tăng mạnh từ 14 tỷ lên 49,7 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 3,55 lần, chủ yếu là doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con (45,7 tỷ đồng)


Theo báo cáo tài chính quý I/2015 công ty mẹ Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí – CTCP (mã PVC), doanh thu thuần đạt 380,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 30%.
Quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của PVC tăng mạnh từ 14 tỷ lên 49,7 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 3,55 lần, chủ yếu là doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con (45,7 tỷ đồng). Trong khi chi phí tài chính không đổi thì chi phí bán hàng của công ty lại tăng 2,3 lần, lên 21,3 tỷ đồng.
Kết thúc quý I, PVC ghi nhận lãi 46,9 tỷ đồng, tăng 200% so với mức 15,6 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 31/3, hàng tồn kho của PVC chỉ còn 171 tỷ đồng, giảm 26% so với hồi đầu năm. Tổng tài sản tăng nhẹ 3%, lên 1.523,3 tỷ đồng.

Hình 1: PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%

Hình 1: PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%

Hình 2: PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%

Hình 2: PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%

 Kết quả kinh doanh của PVC trong 6 năm qua.
TRẦN THÚY

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: