Tag: quyết toán

Quy định mới về quyết toán kinh phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định mới về quyết toán kinh phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

. Để phù hợp với quy định pháp luật đất đai, số chi phí tổ chức bồi th ...
1 / 1 POSTS