Tag: rao bán

Lô đất giữa trung tâm Hà Nội rao bán cả năm không ai mua

. Song, tại đại hội cổ đông năm nay, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Luận th ...

Giật mình với “kỹ xảo” rao bán nhà của “cò bất động sản”

. Còn ở nước ta, vẫn còn một bộ phận môi giới mà người ta hay gọi là “ ...
2 / 2 POSTS