Sacomreal thoát lỗ quý I nhờ lợi nhuận khác

Sacomreal thoát lỗ quý I nhờ lợi nhuận khác

. Mặc dù các chi phí đã được cắt giảm, cụ thể chi phí tài chính giảm 48%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 88% và 21% so

Quý I/2015, lợi nhuận Nhựa Đông Á tăng gấp đôi cùng kỳ
PVC: Quý I/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 200%
PAC: Lợi nhuận tăng mạnh nhờ chì, kẽm giảm giá
. Mặc dù các chi phí đã được cắt giảm, cụ thể chi phí tài chính giảm 48%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 88% và 21% song vẫn vượt quá lợi nhuận gộp dẫn đến việc công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh. Trong 3 tháng đầu năm, Sacomreal đã cắt giảm nợ phải trả từ 3. 087 tỷ đồng xuống còn 2. 831 tỷ đồng, chủ yếu do nợ dài hạn giảm hơn 71% xuống còn 423 tỷ đồng. Tuy nhiên nợ vay ngắn hạn lại tăng từ 619 tỷ đồng lên 1. 483 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal – mã SCR) cho thấy, quý I năm nay công ty lỗ hơn 11,3 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. 
Nguyên do chủ yếu đến từ việc doanh thu thuần sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 30,8 tỷ đồng. Quý I/2014 doanh thu thuần của SCR ở mức 331 tỷ đồng. 
Sự chênh lệch này chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản cao hơn kỳ này. 


Mặc dù các chi phí đã được cắt giảm, cụ thể chi phí tài chính giảm 48%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 88% và 21% song vẫn vượt quá Lợi nhuận gộp dẫn đến việc công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Hình 1: Sacomreal thoát lỗ quý I nhờ lợi nhuận khác

Hình 1: Sacomreal thoát lỗ quý I nhờ lợi nhuận khác

Tuy nhiên, nhờ khoản lãi hơn 14,4 tỷ đồng từ hoạt động khác nên SCR thoát lỗ kỳ này. Lợi nhuận sau thuế quý I/2015 đạt hơn 2,2 tỷ đồng, giảm 84% so với quý I/2014. 
Trong 3 tháng đầu năm, Sacomreal đã cắt giảm nợ phải trả từ 3.087 tỷ đồng xuống còn 2.831 tỷ đồng, chủ yếu do nợ dài hạn giảm hơn 71% xuống còn 423 tỷ đồng. Tuy nhiên nợ vay ngắn hạn lại tăng từ 619 tỷ đồng lên 1.483 tỷ đồng. 
NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: