Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 15% lên 139 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 44,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay

Lợi nhuận ngành bán lẻ đi xuống
Đầu tư chăn nuôi tại Đồng Nai: Ngoại lấn lướt, nội hụt hơi
Cửa hàng Nokia tại Việt Nam sắp đổi thành “đại lý ủy quyền của Microsoft”
. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 15% lên 139 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 44,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay chỉ còn lại 32,5 tỷ đồng, bằng 15% lợi nhuận thu về quý I/2014. Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý I là 9. 786 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5. 403 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC), doanh thu thuần quý I năm nay đạt hơn 2.115 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2014.
Lợi nhuận gộp ở mức 224 tỷ đồng, giảm 43%. 
Hình 1: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Hình 1: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh lên 50,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 86%. 

Hình 2: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Hình 2: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Trong khi đó các loại chi phí đều tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 15% lên 139 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 44,7 tỷ đồng. 
Mặc dù lợi nhuận khác quý này tăng gấp 5 lần nhưng cũng chỉ đạt 5,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay chỉ còn lại 32,5 tỷ đồng, bằng 15% lợi nhuận thu về quý I/2014. 
So với kế hoạch 1.415 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015, MPC mới chỉ đạt được 2%.
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý I là 9.786 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5.403 tỷ đồng. 

Sản xuất chương trình truyền hình: Cuộc đua kỳ thú

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0