Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 15% lên 139 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 44,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay

Forbes: Apple là thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2015
Vạch trần thủ đoạn làm phân bón giả của Công ty Thuận Phong
Đất Xanh sẽ đẩy mạnh các thương vụ M&A
. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 15% lên 139 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 44,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay chỉ còn lại 32,5 tỷ đồng, bằng 15% lợi nhuận thu về quý I/2014. Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý I là 9. 786 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5. 403 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC), doanh thu thuần quý I năm nay đạt hơn 2.115 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2014.
Lợi nhuận gộp ở mức 224 tỷ đồng, giảm 43%. 
Hình 1: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Hình 1: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh lên 50,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 86%. 

Hình 2: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Hình 2: Sau hủy niêm yết, Thủy sản Minh Phú báo lãi giảm 84%

Trong khi đó các loại chi phí đều tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 15% lên 139 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 44,7 tỷ đồng. 
Mặc dù lợi nhuận khác quý này tăng gấp 5 lần nhưng cũng chỉ đạt 5,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I năm nay chỉ còn lại 32,5 tỷ đồng, bằng 15% lợi nhuận thu về quý I/2014. 
So với kế hoạch 1.415 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2015, MPC mới chỉ đạt được 2%.
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối quý I là 9.786 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5.403 tỷ đồng. 

Sản xuất chương trình truyền hình: Cuộc đua kỳ thú

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


NGUYÊN MINH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0