Sở giao dịch chứng khoán TP HCM tăng vốn lên gấp đôi

Thông tin này được đưa ra trong Quyết định 21 sửa đổi một số điều về quyết định thành lập HOSE đã được ban hành từ năm 2007.

Theo đó, vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sẽ tăng từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ đồng, được tạo thành từ vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động, vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sở Giao dịch Chứng khoánán TP HCM tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM, được chuyển đổi từ năm 2007 theo quyết định của Thủ tướng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là trung tâm giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam, với 304 cổ phiếu niêm yết, tổng giá trị gần 380.000 tỷ đồng, cùng 38 trái phiếu và một quỹ đầu tư chỉ số (ETF).

Huyền Thư

0913.756.339