Tag: sở hữu nhà nước

TP HCM thu hồi hàng trăm địa chỉ nhà, đất sở hữu Nhà nước

. Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị quản lý, vận hành nh ...
1 / 1 POSTS