Thanh Hóa mời gọi xây dựng nhà ở xã hội

. Cũng theo thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hợp tác xã đều có quyền đăng ký tham gia dự án. Riêng chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án SV3 có trách nhiệm hoàn trả chi phí đã đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho hạng mục nhà ở SV3 đã thi công đến tầng 10 là 55. 000 đồng (đã được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 29/10/2013). Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án là 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin và mời gọi doanh nghiệp đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành (thành phố Thanh Hóa).
Một khu nhà ở thu nhập thấp tại Phú sơn, TP. Thanh Hóa
Theo đó, Dự án có diện tích xây dựng là 6270 m2, mật độ xây dựng 24,6%. Quy mô gồm 3 tòa nhà SV1, SV2, SV3, mỗi toà nhà cao 15 tầng, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục khác.
Các khu đất trên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Hiện tại khối nhà SV3 hiện tại đã thi công tới tầng 10 và đang tạm dừng thi công, các công trình khác chưa xây dựng.

Hình 1: Thanh Hóa mời gọi xây dựng nhà ở xã hội

Hình 1: Thanh Hóa mời gọi xây dựng nhà ở xã hội

Rút tiền ngân hàng đầu tư căn hộ cao cấp

. . . . . . . . . . . . . . . . .


Riêng chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án SV3 có trách nhiệm hoàn trả chi phí đã đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho hạng mục nhà ở SV3 đã thi công đến tầng 10 là 55.244.946.000 đồng (đã được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 29/10/2013).
Cũng theo thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hợp tác xã đều có quyền đăng ký tham gia dự án.
Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án là 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án. Theo Báo Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339