TP.HCM không công nhận Hội đồng quản trị mới của Đại học Hoa Sen

TP.HCM không công nhận Hội đồng quản trị mới của Đại học Hoa Sen

. Theo lý giải của UBND TP. HCM, hiện tại HĐQT và các cổ đông Trường Đại học Hoa Sen vẫn chưa thống nhất tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông nên các cơ qua

Hậu tranh cãi về taxi Uber: Người dân hưởng lợi
Samsung tự sản xuất phụ kiện: Ai phải tự trách mình?
Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng
. Theo lý giải của UBND TP. HCM, hiện tại HĐQT và các cổ đông Trường Đại học Hoa Sen vẫn chưa thống nhất tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông nên các cơ quan chức năng chưa có cơ sở xác nhận tính chất hợp pháp Đại hội cổ đông bất thường của trường. HCM vừa có công văn trả lời về đơn đề nghị công nhận Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Trường Đại học Hoa Sen tổ chức ngày 2/8/2014

UBND TP.HCM vừa có công văn trả lời về đơn đề nghị công nhận hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Trường Đại học Hoa Sen tổ chức ngày 2/8/2014.
Theo lý giải của UBND TP.HCM, hiện tại HĐQT và các cổ đông Trường Đại học Hoa Sen vẫn chưa thống nhất tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông nên các cơ quan chức năng chưa có cơ sở xác nhận tính chất hợp pháp Đại hội cổ đông bất thường của trường. HĐQT và các cổ đông cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền xác định tỷ lệ vốn góp của các cổ đông theo quy định.
Do đó, UBND TP.HCM chưa công nhận HĐQT của Trường theo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 bầu ra.

Hình 1: TP.HCM không công nhận Hội đồng quản trị mới của Đại học Hoa Sen

Hình 1: TP.HCM không công nhận Hội đồng quản trị mới của Đại học Hoa Sen

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Đại học Hoa Sen họp ngày 2/8/2014 đã quyết bầu HĐQT mới gồm 7 thành viên: ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng, ông Nguyễn Trung Đức, bà Phạm Thị Thủy, ông Nguyễn Hoàng Anh Phi, ông Đỗ Sĩ Cường và ông Phạm Minh Phương.
Trong 7 thành viên HĐQT nêu trên, có tới ba người nắm những vị trí chủ chốt trong Ban giám hiệu của Trường: bà Bùi Trân Phượng (Phó chủ tịch HĐQT) giữ chức Hiệu trưởng; ông Đỗ Sĩ Cường giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách Đào tạo từ khi thành lập trường Đại học Hoa Sen 2007 đến nay (ông Cường chỉ có bằng thạc sỹ, không đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật); bà Phạm Thị Thủy giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách Tài chính (bà Thủy đã bị Hiệu trưởng bãi miễn chức vụ vắng mặt sau khi đưa ra báo cáo về các sai phạm tài chính của Hiệu trưởng trong cuộc họp HĐQT tháng 7/2014).
K.C


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0