VNPT ra mắt 3 Tổng công ty mới

VNPT ra mắt 3 Tổng công ty mới

. Trong mô hình của Tổng Công ty VNPT-Media, ngoài Văn phòng, Ban quản lý dự án, các công ty con, công ty liên kết, sẽ có 3 đơn vị kinh tế trực thuộc

KBC lãi 163 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ
Thị trường 24h: Taxi Group tăng giá cước để… tri ân khách hàng
Công ty gia đình trị và niềm kiêu hãnh người châu Á
. Trong mô hình của Tổng Công ty VNPT-Media, ngoài Văn phòng, Ban quản lý dự án, các công ty con, công ty liên kết, sẽ có 3 đơn vị kinh tế trực thuộc gồm Công ty phát triển dịch vụ Truyền hình, Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông; Công ty Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Cụ thể, Tổng Công ty VNPT- Vinaphone được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận như kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách  hàng, kỹ thuật dịch vụ, tính cước, thu cước và một số bộ phận quản lý, hỗ trợ của 63 VNPT tỉnh/thành, Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC). Tổng Công ty VNPT-Net được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN); bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn VNPT; bộ phận hạ tầng kỹ thuật của  các đơn vị như Công ty Vinaphone, Công ty VDC, Công ty VNPT-I và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn thuộc 63 VNPT tỉnh/thành

Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Tổng công ty VNPT -Vinaphone và Tổng công ty VNPT-Media là Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn VNPT sở hữu và nắm 100% vốn điều lệ, hoat động theo mô hình công ty mẹ-con.
Tổng công ty VNPT-Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.
Cụ thể, Tổng Công ty VNPT- Vinaphone được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận như kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách  hàng, kỹ thuật dịch vụ, tính cước, thu cước và một số bộ phận quản lý, hỗ trợ của 63 VNPT tỉnh/thành, Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC).
Tổng Công ty VNPT-Vinaphone có vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2020 của VNPT-VinaPhone là đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; chiếm thị phần dịch vụ di động trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80%.

Hình 1: VNPT ra mắt 3 Tổng công ty mới

Hình 1: VNPT ra mắt 3 Tổng công ty mới

Tổng công ty VNPT-Media được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty phần mềm và truyền thông (VASC), Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng cùng các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC), Công ty Vinaphone.
Vốn điều lệ của Tổng Công ty VNPT-Media là 2.300 tỷ đồng. Trong mô hình của Tổng Công ty VNPT-Media, ngoài Văn phòng, Ban quản lý dự án, các công ty con, công ty liên kết, sẽ có 3 đơn vị kinh tế trực thuộc gồm: Công ty phát triển dịch vụ Truyền hình, Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông; Công ty Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Các công ty con này là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty.
Tổng Công ty VNPT-Net được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN); bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn VNPT; bộ phận hạ tầng kỹ thuật của  các đơn vị như Công ty Vinaphone, Công ty VDC, Công ty VNPT-I và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn thuộc 63 VNPT tỉnh/thành.
Tổng Công ty VNPT-Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.
MINH TRANG


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0