Bà Mai Thanh chi gần 180 tỷ đồng mua thêm cổ phiếu REE