Gần một nửa tài sản thế giới sẽ thuộc về giới siêu giàu

. Tài sản của những tỷ phú đôla tăng với gia tốc còn nhanh hơn các triệu phú. Trong khi đó Thụy Sĩ có tỷ lệ triệu phú trên dân số cao nhất thế giới

Trong khi đó Thụy Sĩ có tỷ lệ triệu phú trên dân số cao nhất thế giới . Cứ 100 người Thụy Sĩ thì gần 14 người là thành viên các gia đình có tài sản triệu đôla. Trên phương diện này, Bahrain xếp thứ hai với tỷ lệ 12,3%, theo sau là Qatar với 11,6%. 

Bản báo cáo cũng nhấn mạnh khoảng cách thu nhập giữa giới siêu giàu và giới giàu đang gia tăng nhanh chóng. Tài sản của những tỷ phú đôla tăng với gia tốc còn nhanh hơn các triệu phú. 

Danh sách các quốc gia dựa trên số lượng triệu phú. Nguồn: BCG

Số lượng những gia đình có thu nhập ròng (cao hơn 100 triệu USD) được kỳ vọng chạm ngưỡng 19% trên toàn cầu và 12% khu vực Bắc Mỹ. Ngược lại số hộ gia đình với thu nhập “trung bình” từ một triêu USD tới 20 triệu USD chỉ tăng 6,9%.   

Đức Anh (Theo BCG)

0913.756.339