Giá đất bồi thường khi thực hiện dự án đường nối từ đường Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp

. Giá đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư Khu tái định cư phục vụ GPMB QL1B 2. 000 đồng/m2; Khu tái đấu giá Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp Các thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt <17,5m 9. 000 đồng/m2; Các thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt từ 17,5m đến <21m 10. 000 đồng/m2; Các thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt từ 21m trở lên 10. 000 đồng/m2

(Xây dựng) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường nối từ đường Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp , trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án đường nối từ đường Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp cao nhất là 6.240.000 đồng/m2.
Giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các thửa đất ở đường Ngũ Hiệp (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết địa phận xã Ngũ Hiệp): Vị trí 1: 6.240.000 đồng/m2; Vị trí 2: 4.680.000 đồng/m2; Vị trí 3: 4.056.000 đồng/m2; Vị trí 4: 3.744.000 đồng/m2; Vị trí ngoài phạm vi 200m tính từ chỉ giới hè đường: 2.275.000 đồng.

Hình 1: Giá đất bồi thường khi thực hiện dự án đường nối từ đường Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp

Hình 1: Giá đất bồi thường khi thực hiện dự án đường nối từ đường Tứ Hiệp với đường Ngũ Hiệp

Giá đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư: Khu tái định cư phục vụ GPMB QL1B: 2.275.000 đồng/m2; Khu tái đấu giá Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp: Các thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt <17,5m: 9.240.000 đồng/m2; Các thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt từ 17,5m đến <21m: 10.080.000 đồng/m2; Các thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt từ 21m trở lên: 10.920.000 đồng/m2. Bảo Nhi
0913.756.339