Kiến nghị cho phép doanh nghiệp bán dự án sau thời điểm GPMB

Mới đây, ông Lê Hoàng Châu đã thay mặt Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) gửi tới Bộ Xây dựng vô số kiến nghị liên quan đến những điều khoản trong Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) 2014 và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật này.

Đầu tiên, dự thảo phương thức vốn pháp định không thấp hơn 50 tỷ đồng đối với những trường thích hợp đầu tư dự án nhà đất BĐS để mua bán nằm trong diện phải được cơ quan nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, muốn chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về nhà phố ở, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư và pháp luật về thành phố.

HoREA cho rằng, vốn pháp định được quy định trong dự thảo như đã nêu trên không phù hợp với tình hình ảnh thực tiễn ngày nay và là một rào cản đối với nhiều người mua bán, độc đáo là doanh nhân trẻ đang muốn khởi nghiệp kinh doanh BĐS.

Vì thế, Hiệp hội đề nghị sửa đổi quy định vốn pháp định theo hướng vốn này không thấp hơn 50 tỷ đồng đối với một số ít project thuộc thẩm quyền lựa chọn chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quốc hội theo đúng cách thức của pháp Luật Đầu tư.

Cụ thể như sau: “Có vốn pháp định không thấp hơn 50 tỷ đồng đối với các trường thích hợp đầu tư dự án BĐS BĐS để mua bán thuộc diện phải được cơ quan nhà phố nước có thẩm quyền muốn chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư theo phương thức tại điều 30, điều 31 Luật Đầu tư 2014, và của pháp luật về đầu tư công”.

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh BĐS có những bất cập, chưa hợp với thực tiễn làm việc, làm việc của thị trường BĐS. Đơn cử như tại Khoản 2, Điều 49 qui định cụ thể: “Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền hưởng dụng đất đối với hầu hết hoặc phần project kinh doanh ”. So với Luật Kinh doanh bất động sản 2006, quy định điều kiện vừa nêu đã có phần giảm nhẹ bởi ngay lúc này đã qui định CDT chỉ được kinh doanh đề án khi thi công xong cơ sđịnh cư hạ tầng.

Kiến nghị cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng dự án sau khi GPMB
HoREA kiến nghị cho phép doanh nghiệp được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án ngay từ sau khi đã hoàn thiện GPMB để tạo quỹ đất sạch
cho dự án

HoREA nhận thấy, việc phát triển project đầu tư mua bán BĐS là một chuỗi các hoạt động đầu tư, một quá trình theo nhiều giai đoạn như sau: GĐ tiến hành bồi thường GPMB dẫn đến quỹ đất sạch; giai đoạn thiết kế , quy hoạch; GĐ làm thủ tục và nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; GĐ tiến hành thi công cơ sở hạ tầng và thời kỳ đầu tư thi công những công trình cấu trúc theo đúng quy hoạch, qui hoạch đã được duyệt nhằm mục đích mua bán.

Về quyền tự chủ mua bán, tổ chức cần được tôn trọng và tự do kinh doanh căn cứ vào nhu cầu của mình. Do đó, Hiệp hội yêu cầu Bộ Xây dựng, Chính phủ chú ý về việc cần phải thay đổi Luật Kinh doanh BĐS 2014 theo hướng cho phép tổ chức được quyền giao dịch một phần hoặc hầu hết đề án ngay từ Sau thời điểm đã hoàn thiện GPMB đưa đến quỹ đất sạch cho dự án BDS .

Trường thích hợp chuyển nhượng đề án an cư một số ít thời khắc Sau thời điểm đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Sau khi đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng là theo thỏa thuận và nhu cầu của các bên. Tuy nhiên, tối thiểu là bên bán project đã có quỹ đất sạch và xem kinh doanh một phần hoặc tất cả dự án là làm việc lẻ thường thuộc qui trình đầu tư kinh doanh bất động sản dựa vào nhu cầu của các doanh nghiệp .

Luật quy định về nhà phố đời sống hình ảnh thành trong tương lai : “Chủ đầu tư dự án BĐS trước khi bán, cho thuê mua nhà mặt phố ở hình thành trong mai sau phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ số tiền của CĐT đối với khách khi CĐT không bàn bàn giao nhà phố an cư theo đúng tiến độ đã cam đoan với khách ”.

HoREA nhận định, đây là một chế định mới làm phát sinh ra chi phí mới trong cơ cấu báo giá loại thực phẩm chức năng BĐS mà người tiêu dùng phải gánh chịu khi thuê mua hoặc mua nhà mặt phố cuộc sống hình thành trong tương lai.

Ưu điểm của chế định này là an ninh người tiêu dùng hoàn toàn, không để xảy ra các rủi ro khi khách mua BĐS hình ảnh thành trong tương lai. Tuy nhiên, mặt khuyết là không thể phân biệt một vài doanh nghiệp có năng lực thật sự, có uy tín uy tín với những tổ chức không tưởng danh tiếng, kém năng lực hay thậm chí lừa đảo.

Như vậy, chế định bảo lãnh trong cho thuê mua nhà, mua bán nhà mặt phố an cư hình thành trong tương lai tại điều 56, Luật Kinh doanh nhà đất 2014 chưa phân biệt được đối tác tốt với doanh nghiệp không đẹp mà bắt buộc tất cả công ty đều phải tuân thủ, làm tăng kinh phí, giá thành bán. Bên cạnh đó, chế định này cũng chưa nâng cao vị thế và tạo điều kiện cho người tiêu dùng trên phân khúc BĐS.

Do đó, HoREA yêu cầu Bộ Xây dựng, Chính phủ chú ý , sửa đổi chế định này như sau: “Khi người mua, thuê mua nhà đất hình ảnh thành trong mai sau có yêu cầu thì CDT project BDS nhà mặt phố an cư hình ảnh thành trong mai sau phải thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ số tiền của chủ đầu tư với thượng đế khi CĐT không bàn giao nhà mặt phố ở theo đúng công đoạn đã cam đoan với quý khách ”.

0913.756.339