Hệ thống xử lý nước thải của công nghệ dệt như thế nào?

Do đặc điểm của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong tiến trình nhuộm vì thế nước thải thông thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến xử lý của một trong những Doanh Nghiệp điều tra có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như thể dự án công trình đơn vị chức năng đầu tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải. hầu như những khối hệ thống xử lý được điều tra đều không còn quy trình khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận vì thế chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần đông đều vượt tiêu chuẩn được cho phép.

>> xem thêm http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-truc-ngang-cm/408

Tùy thuộc vào vị trí của các xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý vận dụng thay đổi để cung ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ tiên tiến thường được vận dụng đối với các nhà máy này là hóa lý kết phù hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, thế nhưng hầu nước thải sau xử lý hết đều không đã đạt được tiêu chuẩn của KCN.

riêng với các xí nghiệp sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những xí nghiệp nằm phía bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn VN TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để đã có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tiên tiến tương đối phổ biến đang rất được áp dụng tại phần nhiều tại các xí nghiệp dệt may.

công nghệ tiên tiến xử lý nước thải phù hợp ý kiến đề xuất

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương thức đạt một hiệu quả nhất định đối với một vài chất ô nhiễm tương ứng. công nghệ tiên tiến xử lý nước thải được áp dụng nhằm vô hiệu hóa những thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

>>> http://sieuthimaybom.vn/bom-tsurumi-series-krs/382

Nước thải dệt nhuộm thông thường có nhiệt độ cao bởi vậy trong khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như thể công trình đơn vị trước tiên của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải trước khi qua những quy trình tiếp theo của khối hệ thống xử lý. riêng với nguồn nguyên vật liệu thô được sử dụng trong quy trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quy trình keo tụ/tạo bông thường được áp dụng trước quy trình sinh học. quá trình này được thiết kế theo phong cách để loại bỏ SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. quy trình sinh học tiếp theo bao gồm kỵ khí kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho hiệu quả cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được áp dụng và quy trình tiến độ sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

giai đoạn sinh học nhằm mục tiêu vô hiệu những thành phần ô nhiễm ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. công đoạn xử lý bậc ba được vận dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quá trình xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để các chất độc hại còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ tiên tiến xử lý trái lại với nguyên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là tiến độ sinh học trước quy trình tiến độ hoá lý. quy trình xử lý bậc ba tương tự như trên với vận dụng quy trình (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá sâu sát (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) giai đoạn keo tụ/tạo bông phối kết hợp sinh học hay trái lại để vô hiệu hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

>> http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-matra/367

Bùn phát sinh từ quá trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Công Ty có công dụng xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339